תרגילים ופתרונות במבוא לתהליכים סטוכסטיים
אנא רעננו את הדף כדי לקבל עדכונים.

דף הבית     אתר הקורס     קורסים נוספים

התרגילים מהקורס של שנת 2023
תרגיל שאלות פתרונות הערות
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
התרגילים מהקורס של שנת 2015
תרגיל שאלות פתרונות הערות
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
התרגילים מהקורס של שנת 2014
תרגיל שאלות פתרונות הערות
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
התרגילים מהקורס של שנת 2009
תרגיל שאלות פתרונות הערות
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
       
       

 
 
 
לדף הבית
 
 
 
 
 
 
Back to homepage