שאלה
   
  על 10 אסירים מוטלת משימה. ישנו חדר שבו נורה בודדת ומתג המדליק ומכבה את הנורה. במסגרת המשימה, בכל שלב יקרא לחדר אסיר אקראי מבין האסירים שביקרו או לא ביקרו עד אותו שלב בחדר. הוא יוכל לשנות את מצב הנורה או להשאירה באותו מצב. אחר-כך הוא יצא מהחדר ואסיר אחר יקרא לחדר. ידוע שכל אסיר יקרא לחדר אינסוף פעמים. ידוע גם שבתחילת התהליך הנורה היתה כבויה. כל האסירים נפגשים לפני תחילת המשימה ועליהם לתאם אסטרטגיה שתאפשר לאחד מהם להגיע באיזשהו שלב למסקנה בטוחה שכל האסירים כבר ביקרו בחדר. מה צריכה להיות האסטרטגיה שלהם ?
   
  פתרון

לדף הבית